چسبناک سوریه آمریکا پنتاگون آمریکایی

چسبناک: سوریه آمریکا پنتاگون آمریکایی نیروهای مسلح اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار پزشکی استرس عامل مبتلا شدن به بیماری‌های خود ایمنی است

گروهی از محققان ایسلندی موفق به کشف شواهد کافی جهت اثبات نقش استرس در شدت یافتن بیماری‌های خودایمنی شدند. 

استرس عامل مبتلا شدن به بیماری‌های خود ایمنی است

استرس عامل مبتلا شدن به بیماری های خود ایمنی است

عبارات مهم : استرس

گروهی از محققان ایسلندی موفق به کشف شواهد کافی جهت اثبات نقش استرس در شدت یافتن بیماری های خودایمنی شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از سایکولوژی تودی، استرس یک فشار روانی و احساسی بیش از حد تحمل فرد هست. در واقع استرس زمانی ایجاد می شود که فشارهای روانی از حد تحمل فراتر می روند.

در این مطالعه اوضاع سلامت روح و روان بیش از ۱۰۰ هزار داوطلب که دارای نشانه های استرس بودند مورد بررسی قرار گرفت.

استرس عامل مبتلا شدن به بیماری‌های خود ایمنی است

نتیجه بررسی اولیه داده های دریافتی نشان داد که تعداد قابل توجهی از افراد مورد بررسی در طول ۱۰ سال گذشته به بیماری های خود ایمنی مبتلا شده است بودند.

بیماری های مورد نظر زیاد از نوع خودایمنی و مشمول بر MS، بیماری آدیسون، روماتیسم مفصلی و پسوریازیس است که عامل محرک زیاد آنها طبق بررسی مبتلا شدن به استرس و فشار روانی اوج بوده است.

گروهی از محققان ایسلندی موفق به کشف شواهد کافی جهت اثبات نقش استرس در شدت یافتن بیماری‌های خودایمنی شدند. 

منظور محققان از استرس زیاد نوع حاد آن از قبیل سندرم PTSD و استرس مزمن است که زمینه ساز تغییرات فیزیولوژیک در بدن انسان می شود.

اگرچه محققان موفق به کشف رابطه بین سندرم PTSD و بیماری MS شده است اند، ولی آنها هنوز شواهد کافی و قابل اثبات جهت توضیح چگونگی تاثیر استرس بر روند بیماری های خودامینی کشف نکرده اند.

به نظر محققان فعال شدن فاکتورهای ناشی از استرس مثل تغییرات سطح کورتیزول، تغییرات سطح سیتوکین و زیاد کردن تصویر العمل هایی التهابی در بروز بیماری های ایمنی بیشترین تاثیر را می گذارند.

استرس عامل مبتلا شدن به بیماری‌های خود ایمنی است

واژه های کلیدی: استرس | ایمنی | محققان | بیماری | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz